Wp mail smtp

WordPress wp smtp

Bạn gặp sự cố với web Wp của mình không gửi được email? Bạn không cô đơn. Hơn 2 triệu web site dùng wordpress wp SMTP để gửi email của họ một cách đáng tin cậy. Chỉ tiêu của chúng tôi là thực hiện tặng đủ tiềm năng gửi email tiện lợi và đáng tin cậy. Chúng tôi muốn chắc chắn email của bạn đến được hộp thư đến.

Plugin wordpress wp SMTP tiện lợi giải quyết các vấn đề gửi email bằng cách nâng cao và chuyển đổi cách trang web wordpress wp SMTP của bạn gửi email. Chúng tôi định cấu hình lại hàm wp_mail () để dùng thông tin log in máy chủ SMTP hài lòng hoặc dùng nhà cung cấp thư SMTP tích hợp sẵn.

Khi dùng một trong các tích hợp nhà đầu tư thư SMTP được tích hợp sẵn của chúng tôi (được khuyến nghị), email sẽ được gửi bằng API trực tiếp của nhà đầu tư. Điều này tương đương với là ngay cả khi máy chủ web của bạn đang chặn cổng SMTP, email của bạn vẫn gửi trở thành công. Wordpress wp smtp

5/5 - (1 bình chọn)

SMTP gmail ý nghĩa thế nào ? - Wp mail Word press smtp

Nguyễn Văn Hải (hostmail.vn)

Với 6 năm thực chiến Wordpress, asp.net 8 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post