Quản lý bộ nhớ trong Java , định vị, tái định vị và quản lý bộ nhớ. Bộ nhớ để lưu các biến local trong hàm và lời tìm đến hàm ở runtime trong một Thread java. nội dung bài viết này SieuTocViet sẽ giải thích khía cạnh sự khác nhau của bộ nhớ heap và stack trong java, tương tự như sự liên quan giữa chúng trong quá trình dùng chạy hệ thống.

Java memories

Types of memory in java

Java không dùng con trỏ tốt nhất nên các địa chỉ bộ nhớ không thể bị ghi đè lên một cách ngẫu nhiên hoặc cố ý. Các vấn đề định vị và tái định vị bộ nhớ, quản lý bộ nhớ do JVM kiểm soát, triệt để trong suốt (transparent) với code viên. lập trình viên không cần phải quan tâm đến việc ghi dấu các phần bộ nhớ đã cấp phát để giải phóng sau này. Các biến local bao gồm loại nguyên thuỷ (primitive) và loại tham chiếu tới đối tượng trong heap (reference) khai báo trong hàm, hoặc đối số được truyền vào hàm, khả năng cao nắm tới thời kì sống ngắn. Bất kì khi nào liên hệ 1 hàm, một khối bộ nhớ mới sẽ được tạo trong Stack tặng hàm đó để lưu các biến local. Khi hàm thực hiện xong, khối bộ nhớ cho hàm sẽ bị xoá, và giải phóng bộ nhớ trong stack. Trong Java sở hữu hai loại bộ nhớ chính

  • Bộ nhớ heap: lưu trữ các dữ liệu được cấp phát tặng các tham chiếu
  • Bộ nhớ stack: lưu trữ các tham chiếu (~địa chỉ các con trỏ) và các dữ liệu nguyên thủy

Types of memory in javaMột tiến trình chạy ngầm liên hệ đến bộ “thu gom rác” (garbage collector) để phục hồi lại phần bộ nhớ mà các đối tượng không tham chiếu đến (tái định vị). Các đối tượng không có tham chiếu đến được gán null. Bộ thu gom rác định kỳ quét qua danh sách các đối tượng của JVM và phục hồi các tài nguyên của các đối tượng không nắm tới tham chiếu. JVM quyết định khi nào thực hiện thu gom rác: Thông có lẽ sẽ thực thi khi thiếu bộ nhớ tại thời điểm Cho dù, không thể ngăn quá trình làm của bộ thu gom rác nhưng khả năng cao yêu cầu làm sớm hơn: System.gc(); hoặc Runtime.gc(); Lớp nào cũng sở hữu phương thức finalize() – được thực thi ngay lập tức khi quá trình thu gom xảy ra. có lẽ chỉ phục vụ các trường hợp đặc trưng để “tự dọn dẹp” các tài nguyên dùng khi đối tượng được gc giải phóng. Ví dụ cần đóng các socket, file,… nên được xử lý trong luồng chính trước khi các đối tượng bị ngắt bỏ tham chiếu.

5/5 - (1 bình chọn)

Types of memories in java - Hướng dẫn thiết lập bộ nhớ trong java

Nguyễn Văn Hải (hostmail.vn)

Với 6 năm kinh nghiệm Python, PHP 6 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post