3. Thuộc tính position fixed

-Thuộc tính này dùng để xác vị trí của một vật liệu so với cửa sổ hiển thị của trình duyệt. Và để khẳng định vị trí của nó thì quý khách cũng phải kết hợp với các thuộc tính top, right, bottom, left như là 2 thuộc tính phía trên. VD: Mình nắm tới một đoạn HTML Wp z-index sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Thuộc tính position trong CSS</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
  div 
    border: 1px solid orange;
    margin-top:15px;
  
  .header 
    text-align: center;
  
  .body 
    height: 1000px;
  
</style>
<body>
  <div class="header"><img height="70px"></div>
  <div class="body">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  </div>
</body>
</html>

-Bây giờ mình sẽ CSS tặng header lúc nào cũng ở trên của màn hình giống như header của facebook.

.header 
  margin-top: 0px;
  text-align: center;
  position: fixed;
  top: 0px;
  width: 100%;
  background: #dddddd;

4. Thuộc tính position sticky Các thuộc tính position trong CSS Đây là một thuộc tính khá tương đồng với fixed, bạn khả năng cao xem nó như một sự phối hợp “lưỡng long nhất thể” của relative và fixed. Vì có sự lai tạo này tốt nhất nên nó cũng không được giúp cho quá phổ biến trong cộng đồng thực hiện web site. Nó cũng không tiêu dùng được trên trình duyệt mạng Internet Explorer như một số phiên bản đầu của Edge cần sẽ dễ dàng gây lỗi. Không khuyến khích các lập trình viên tiêu dùng.

5/5 - (1 bình chọn)

Thuộc tính position trong CSS - Tổng hợp các CSS trong Position

Lê Trương Tấn Lộc (hostmail.vn)

Có hơn 3 năm kinh nghiệm Laravel 5 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp Seo google, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post