Thiết lập loại sản phẩm

Để tạo được những biến thể đưa cho món đồ thì đề nghị bạn phải tạo sẵn những thuộc tính món đồ như là bước 1 mình đã đề cập. Sau ấy Anh chị thêm mới món đồ và ngay phần dữ liệu mặt hàng, bạn chọn là sản phẩm mang biến thể.Đây là khi Các bạn nhập thông tin tặng lần nào tính chất của mặt hàng giống như giá cả, cân nặng, kích thước, hình ảnh…v..v..Lưu ý, Anh chị em nhớ chọn thuộc tính cần thêm vào ở trên (ngay chỗ hộp đổ xuống giống như trong ảnh). Để tiếp tục thêm những thuộc tính khác với cùng nhóm tính chất, Các bạn vẫn cứ ấn lưu tính chất ở dưới.Đặt giá cho lần nào biến thểAnh chị em nhìn lên trên sẽ thấy tùy chọn thêm biến thể, tức thị đồng bộ data của phần nhiều các thuộc tính. nói theo phương pháp dễ dàng hiểu, nếu bạn thêm khoảng 10 thuộc tính vào 1 mặt hàng nhưng nó mang giá giống nhau thì việc gì bạn phải đặt giá cho bao giờ thuộc tính đó? Lúc này bạn sẽ tốt nhất nên tới tác dụng đặt giá chuẩn này, chọn giá và chọn đặt giá chuẩn, sau ấy nhập giá sản phẩm cần phải đồng bộ. tương tự có các tùy chọn khác. xem thêm: thay đổi chữ Cho dù trong woocomere

Rate this post

Cách tạo thuộc tính sản phẩm trong WooCommerce wordpress cách nào

Nguyễn Văn Hải (hostmail.vn)

Có hơn 3 năm thực chiến Laravel 7 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện là quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post