Gmail pop3

Post Office Protocol 3 (POP3) là giao thức được tiêu dùng nhiều nhất để nhận e-mail qua mạng Internet. Giao thức chuẩn này được giúp bởi hầu hết các máy chủ e-mail và máy khách của chúng và được tiêu dùng để nhận e-mail từ các máy chủ từ xa và gửi nó đến các máy khách hàng cục bộ. Gmail pop3 là giao thức máy khách/máy chủ một chiều trong đó email được nhận và lưu trữ trên máy chủ email “3”. Điều này đề cập đến phiên bản vật dụng ba của giao thức POP gốc. Người nhận hoặc Phần mềm e-mail của họ thường vận chuyển xuống định kỳ thư từ máy chủ của bạn qua POP3. Do đó, POP3 hỗ trợ khả năng vận tải e-mail từ máy chủ xuống máy người dùng để người nhận thường đọc e-mail ngoại tuyến. POP3 có lẽ được coi là một dịch vụ lưu trữ và chuyển tiếp. Sau khi email được lưu trên máy khách POP3, nó sẽ bị xóa khỏi máy chủ. Một số triển khai cho phép các bạn hoặc quản trị viên chọn lưu trữ thư trong một khoảng thời kì cụ thể. quý khách thường vận tải xuống email bao nhiêu lần tùy thích trong một khoảng thời kì định trước. Theo mặc định, cổng POP3 là:

  • Cổng 110 – cổng không được mã hóa
  • Cổng 995 – Cổng SSL/TLS, còn được tìm đến là POP3S

Gmail pop3

Pop smtp gmail

Pop gmail

Imap và pop gmail tiêu dùng giao thức nào? Chọn một giao thức bảo mật email là một phần của việc cài đặt Ứng dụng email của bạn. Hai giao thức email rộng rãi là POP3 và IMAP. IMAP ra đời sau POP3 nhưng hai giao thức này vẫn hoạt động cùng lúc với nhau. Hai giao thức này được tiêu dùng để quản lý email và thư mục. dù thế hai giao thức này chuyên dụng cho cùng một mục đích, nhưng có một số khác biệt đáng chú ý giữa hai giao thức này. Sau khi gắn kết, các bạn đưa ra một loạt các lệnh dựa trên văn bản để truy xuất tất cả các email. Sau đó, lưu thư, tải xuống hệ thống toàn bộ của bạn dưới dạng email mới, xóa bản sao và ngắt kết nối khỏi máy chủ. Theo mặc định, các email sẽ bị xóa sau khi được truy xuất từ ​​máy chủ. Do đó, đa số các e-mail được lưu trữ trên PC và người mua không thể truy cập hầu hết các e-mail này từ các PC khác chuẩn y Chương trình e-mail. khách hàng có lẽ làm điều này bằng cách định cấu hình setup Phần mềm email của họ để giữ một bản sao email của họ trên máy chủ. Giao thức pop gmail giải phóng không gian hộp thư trên máy chủ email vì email và tệp đính kèm được vận tải xuống và xóa phía máy chủ khi quý khách email đánh giá thư mới. Pop gmail

5/5 - (1 bình chọn)

Giao thức pop3 trong quá trình gửi nhận mail - Ưu nhược điểm của pop3 và imap

Nguyễn Văn Hải (hostmail.vn)

Có hơn 3 năm thực chiến Wordpress, asp.net 5 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện làm leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post