Docker là một công cụ giúp việc tạo ra và triển khai các container để tăng trưởng, chạy chương trình được thuận tiện.

Các container là môi trường, mà ở đó code viên đưa vào các làm từ cần thiết để ứng dụng của họ chạy được, bằng cách đóng gói phần mềm cùng với container như vậy, nó đảm bảo phần mềm chạy được và giống nhau ở các máy khác nhau (Linux, Windows, Desktop, Server …)

Hướng dẫn docker

Tiêu dùng docker

Sử dụng docker Tiêu dùng Docker siêu giống với một máy ảo (nhiều khách hàng các phương tiện ảo hóa giống như Virtual Box hoặc VMWare để tạo máy ảo), nhưng nó khác với VM ở những điểm sau: Với Docker, thay vì thiết kế tất cả chương trình (dù là ảo hóa), phần mềm của bạn dùng kernel của nền tảng mở chạy Docker để thay thế các làm từ còn thiếu do container cung cấp. Bạn thường chạy ứng dụng bằng cách thêm điều này nâng cao hiệu suất và giảm kích thước phần mềm.

Vấn đề đầu tiên mà bạn cần đánh giá tiêu dùng docker là gì? Docker chính là một nền tảng được dùng để cung cấp đưa cho bạn cách building, deploying và cả running chương trình một cách thuận lợi hơn. Tiêu dùng docker sẽ hoạt động phê chuẩn những containers ở trên nền tảng ảo hóa. Lúc đầu, chúng sẽ được viết bằng Python và hiện tại thì đã chuyển sang Golang.

Docker co ban

Nếu bạn đang nhận định về bộ chứa docker co ban, bạn nên biết rằng lập trình viên thường xuyên dùng bộ chứa để đóng gói chương trình của họ. Điều này bao gồm các phần rất cần thiết như thư viện và các phần phụ thuộc khác. Nó cũng đóng gói toàn bộ trang bị giống như một gói. kết quả là chương trình của bạn sẽ chạy trên hầu hết máy tính Linux ssh server khác nhờ các thùng chứa.

Mỗi thiết đặt tùy chỉnh là khác nhau, nhưng máy được dùng để tạo mã cũng có lẽ khác. Bằng một cách nào đó, Docker co ban khá là giống với virtual machine. Vậy tại sao Docker lại phát triển hơn và rộng rãi hơn. Nguyên nhân chính là vì những điểm mạnh sau đây:

  • Dễ ứng dụng: Bất cứ ai từ lập trình viên đến quản trị viên hệ thống đều khả năng cao dùng chúng. Khai thác tối đa các vùng chứa của bạn, đồng thời xây dựng và thử nghiệm chúng một cách nhanh chóng. Đóng gói các chương trình của bạn trên máy tính xách tay và chạy chúng trên các đám mây công cộng, riêng tư, v.v. Câu thần chú ở đây là “xây dựng một lần, chạy tất cả nơi”.

Docker co ban

  • Tốc độ: Docker Containers tương đối nhẹ và có tốc độ rất nhanh. Bạn triệt để thường xuyên tạo và khởi chạy chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
  • Môi trường thực thi và khả năng mở rộng: Bạn có lẽ tách công dụng của ứng dụng của mình thành các vùng chứa riêng lẻ. Ví dụ: Cơ sở data chạy trên một bộ chứa và bộ đệm Redis thường xuyên chạy trên một bộ chứa khác trong khi ứng dụng Node.js chạy trên một bộ chứa khác. Docker co ban hỗ trợ dễ dàng liên kết các vùng chứa với chương trình của bạn, cho phép các nguyên liệu được thu nhỏ và cập nhật một cách độc lập.

Hướng dẫn dùng docker

Hướng dẫn dùng docker gồm 6 bước sau:

Bước 1: Cập nhật apt Đầu tiên, bạn nên update và upgrade apt hệ thống của mình trước đã có hướng dẫn dùng docker.

$ sudo apt update

Hướng dẫn dùng docker

$ sudo apt upgrade

Hướng dẫn dùng docker

Bước 2: Download và setup docker

Dòng lệnh bên dưới được dùng để download và thiết lập docker package.

$ sudo apt install docker.io

Hướng dẫn dùng docker

Bước 3: Khởi chạy docker Dòng lệnh bên dưới sẽ kích hoạt docker tự động khởi chạy khi chương trình được reboot.

$ sudo systemctl enable --now docker

Để disable tự động khởi chạy docker, bạn có thể dùng câu lệnh sau:

$ sudo systemctl disable --now docker

Bước 4: Setup đặc quyền

Bước này sẽ được làm để setup đặc quyền đăng nhập docker tặng bất kể user nào. Bạn có thể thay thế “xxx” bằng username bạn đang dùng.

$ sudo usermod -aG docker vsudo && newgrp docker

Giống như lệnh bên trên, mình thiết đặt đặc quyền chạy docker tặng user “vsudo”

Bước 5: Đánh giá phiên bản docker đang dùng hosting cpanel

Để đánh giá phiên bản docker hiện nay, bạn khả năng cao dùng câu lệnh sau:

$ docker --version

Bước 6: Demo thử docker

Để demo docker nắm tới chạy hay không bằng cách chạy câu lệnh sau – ở đây nó sẽ pull về và chạy container hello-world

$ docker run hello-world
5/5 - (1 bình chọn)

Cách để sử dụng docker - Hướng dẫn setup docker trên Ubuntu

Lê Trương Tấn Lộc (hostmail.vn)

Có hơn 3 năm kinh nghiệm Drupal 5 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post