Bảo mật tin tức

Điều khoản dịch vụ

Chủ đầu tư TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây gọi tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam đoan phòng thủ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, định nghĩa “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất cứ tin tức nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những tin tức cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, tương tự như cách chúng tôi tiêu dùng những tin tức này sau đó. Khi bạn truy cập và tiêu dùng web site (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Đa số content bạn xem được trên web nhằm dùng cho nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn chọn lọc dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng website mà không cần phải hỗ trợ bất kể thông tin cá nhân nào. Không những thế, trong một số trường hợp, khi tương tác đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy tắc của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông báo cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi thông tin công khai của chủ thể và thông báo chủ đầu tư, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn cung cấp các tin tức quan trọng, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những mặt hàng, dịch vụ hay kế hoạch ưu đãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi hỗ trợ thông báo cho chúng tôi qua website này, bạn làm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy tắc trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các tin tức cung cấp thường xuyên được tiêu chuyên dụng cho các cơ quan tính năng theo yêu cầu của luật định mà không nên báo trước. Trình tự và hồ sơ cung cấp tin tức của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy cách hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông báo cá nhân bạn hỗ trợ khi tiêu dùng web site khả năng cao được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, có lẽ được lưu trữ tại một số máy chủ hiện nắm tới hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển web site cũng giống như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời kì đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên web site, chúng tôi có lẽ gọi với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cung cấp tin tức này đưa cho một bên đồ vật ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy cách của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET cam kết phòng thủ sự riêng tư của bạn, không mua bán tin tức cá nhân của bạn tặng các c.ty khác vì các mục đích giảm giá.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể tiêu dùng một số đơn vị khác để cung cấp mặt hàng hay dịch vụ đưa cho bạn. Chúng tôi cũng nên trao chuyển hướng tin tức cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn tất yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy cách bảo mật khi tiến hành hỗ trợ dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, tin tức có lẽ được đưa vào máy tính của bạn để hỗ trợ chúng tôi nâng cấp website hay hồi phục hiệu quả dịch vụ tặng bạn. Những thông báo này khả năng cao được biết đến dưới dạng các “cookies” mà rộng rãi web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình chuẩn y trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông báo về máy tính của bạn giống như địa chỉ IP, hệ điều hành, hình thức trình duyệt y và địa chỉ của các trang web tác động.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được tin tức khi các cookies này được đặt vào, bạn khả năng cao thiết lập chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình thông qua của bạn giúp. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt cơ chế nhận cookies, bạn sẽ không thể log in hay tiêu dùng một số tiện ích trên trang web mà không được khẳng định trước. Chúng tôi không cố ý giảm thiểu việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng web site.

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình bảo mật - Các điều khoản về bảo mật.

Nguyễn Văn Hải (hostmail.vn)

Trải qua 3 năm thực chiến CSS, JS 6 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post